Izobraževanje bodočih učiteljev med željami in realnostjo

Povzetek Izobraževalci bodočih učiteljev smo neprestano soočeni s spremembami in izzivi na področju zagotavljanja kakovostnega izobraževanja študentov, ki so se…

Alpska šola – Vzgoja in izobraževanje o gorah in z gorami

https://doi.org/10.59132/geo/2021/1/22-37 Povzetek Prispevek govori o vzgoji in izobraževanju o gorah in z gorami tako v osnovni kot srednji šoli, pri…