Pojavnost in nekatere značilnosti spolnega nasilja v populaciji slovenskih osnovnošolcev

https://doi.org/10.59132/ssd/2020/1-2/22-38 Povzetek Izkušnje spolnega nasilja, ki jih imajo otroci, pomenijo tveganje za vrsto negativnih posledic. V zvezi s spolnim nasiljem…