Vpliv izvedbe in vodenja intervencijskega treninga z učenci z disleksijo na samozaznavo krepitve profesionalnih kompetenc specialnih in rehabilitacijskih pedagogov

Povzetek Pridobljena dodatna funkcionalna znanja z možnostjo samozaznave in samorefleksije so bistvena za krepitev profesionalnih kompetenc učiteljev in drugih strokovnih…