Odgovornost šole za vzpostavljanje partnerskega modela sodelovanja s starši

Izvleček V prispevku je prikazana odgovornost ravnatelja kot pedagoškega vodje za vzpostavljanje partnerskega modela sodelovanja med vzgojno-izobraževalno ustanovo in starši….