Trajnostni razvoj rekreacije na prostem v Triglavskem narodnem parku

https://doi.org/10.59132/geo/2021/2/24-33 Povzetek V prispevku so predstavljeni različni vidiki in priporočila za trajnostni razvoj rekreacije na prostem v Triglavskem narodnem parku….