Odziv na članek »Šolska kamninska zbirka« v reviji Geografija v šoli

Response to the Article »School Rock Collection« in the Magazine Geography in School