Vizualne komunikacije in vizualna pismenost: kriteriji in možnosti razvoja na didaktičnem področju

https://doi.org/10.59132/viz/2022/5/10-18 Povzetek Že leta 1916 je nemški pesnik in ustanovitelj gibanja Dada Hugo Ball dejal, da sta beseda in slika…