Od gore do simbola: Triglav in njegova vloga pri Slovencih

https://doi.org/10.59132/geo/2021/2/6-14 Povzetek Triglav, najvišja gora Julijskih Alp, je hkrati najvišji vrh Republike Slovenije. Umeščen je v državni grb in prek…