Terensko delo pri pouku geografije – primer iz prakse

https://doi.org/10.59132/geo/2017/1/55-63 Povzetek Današnji učni načrti pri geografiji spodbujajo vključevanje in izvajanje terenskega dela pri pouku geografije, kar omogoča (dodatno) razvijanje…

Območno tekmovanje iz znanja geografije

https://doi.org/10.59132/geo/2016/2-3/140-146 Povzetek Tekmovanja v znanju iz različnih predmetov v osnovni šoli so že stalnica, ki jo predmetni učitelji izvajajo(mo) že…

Kako pisno oceniti znanje učencev

https://doi.org/10.59132/geo/2016/1/68-77 Povzetek V del učnega in pedagoškega procesa sodi zagotovo tudi preverjanje in ocenjevanje znanja učencev, ki ga vsak učitelj…