Inovacijski projekti (IP) so prijetna osvežitev izvedbenega kurikuluma vzgoje in izobraževanja

Povzetek Inovacijski projekti (IP) so ena od oblik spodbujanja osebnega profesionalnega razvoja strokovnih delavcev in hkrati s tem posodabljanja izvedbenega…