Ljudsko petje v šolskem okolju

Izvleček Ljudska pesem je v zadnjem stoletju razumljena kot ena izmed prvin narodne identitete, ker pa je izginila iz nekdanjega…