Spremembe v kariernem oblikovanju življenjskih potekov mladih

https://doi.org/10.59132/ssd/2021/1/5-14 Povzetek Prehod iz šole v zaposlitev ima za mlade poseben pomen. Pomeni prehod v ekonomsko samostojnost in odraslost v…