Metamorfne kamnine

https://doi.org/10.59132/geo/2020/3/26-29 Povzetek V prispevku so kratko razloženi procesi preobrazbe (metamorfoze) kamnin v skupino t. i. metamorfnih ali preobražbenih kamnin in…