Terensko delo kot del praktičnega dela izpita splošne mature pri predmetu geografija

https://doi.org/10.59132/geo/2018/2/38-45 Povzetek Terensko delo po navadi obsega uporabo zelo različnih metod in je pomemben del geografskega izobraževanja na različnih ravneh….