Strategije, vzgojni pristopi in intervencije za varne in sodelovalne vzgojno-izobraževalne ustanove

https://doi.org/10.59132/viz/2024/1-2/9-14 Izvleček V prispevku bom nasilje med vrstniki razčlenila skozi prizmo osrednjih pristopov vzgojnega ravnanja in delovanja ter poudarila nujnost…

Osnovnošolski učitelji o vzgojno-disciplinskem ukrepanju

Primary School Teachers on Taking Educational and Disciplinary Measures