Prehod iz vrtca v šolo: pogledi in izzivi

Povzetek V članku predstavljamo značilnosti prehoda med vrtcem in šolo v Sloveniji. Gre za temo, ki je bila izjemno aktualna…

Socialno, čustveno in medkulturno učenje na ravni šol kot način zmanjševanja anksioznosti in agresivnosti: pregled obstoječih programov v Sloveniji in širše

Povzetek V prispevku predstavljamo socialno, čustveno in medkulturno učenje kot način zmanjševanja anksioznosti in agresivnost na ravni šol. Socialno, čustveno…

Kako do spodbudne in vključujoče razredne klime z razvijanjem empatije?

https://doi.org/10.59132/viz/2018/3-4/10-16 Povzetek Empatija ne igra ključne vloge samo pri socialnih interakcijah in moralnem razvoju, temveč je pomembna sestavina socialnih, čustvenih…

Do vključujočih skupnosti prek socialnega, čustvenega in medkulturnega učenja: projekt ROKA v ROKI

https://doi.org/10.59132/ssd/2020/3/14-29 Povzetek Socialne, čustvene in medkulturne (SEM) kompetence so nujni pogoj za celostni razvoj tako učenk kot tudi strokovnih delavk…