Priseljevanje iz ljudske republike Kitajske in otroci migranti v Sloveniji

https://doi.org/10.59132/geo/2016/2-3/51-57 Povzetek Članek naslavlja nekatera vprašanja, povezana z izobraževanjem otrok, ki so se v zadnjem desetletju priselili iz LR Kitajske….