Igre za po poti in doma: spodbujanje staršev k skupnim aktivnostim z otrokom za razvijanje bralne pismenosti v predšolskem obdobju

Izvleček V prispevku predstavljamo pomen spodbujanja bralne pismenosti in družinske pismenosti. Poudarimo, kako pomembno je, da starši doma z otroki…