Pouk umetnostne zgodovine kot poligon za razvijanje vizualne pismenosti: primer iz prakse

Povzetek Prispevek obravnava razvijanje vizualne pismenosti v okviru interdisciplinarnega tematskega sklopa (ITS-a) v programu gimnazija na Srednji šoli in gimnaziji…