Preseganje spolnih stereotipov v karierni orientaciji na področju izobraževanja, zdravja in socialnega varstva

Povzetek Problematičnost spolne segregacije v izobraževalnih in poklicnih izbirah mladih je na ravni politik in raziskovanja prepoznana predvsem na področjih…