Formativno spremljanje v podporo učenju in pot k vključevanju

https://doi.org/10.59132/viz/2019/2-3/15-21 Povzetek Željo, da bi razvili sisteme vrednotenja in prakse, ki namesto presojanja, označevanja ter kategoriziranja podpirajo izobraževanje za vse,…