Formativno spremljanje v podporo učenju in pot k vključevanju

PDF članek

https://doi.org/10.59132/viz/2019/2-3/15-21

Povzetek

Željo, da bi razvili sisteme vrednotenja in prakse, ki namesto presojanja, označevanja ter kategoriziranja podpirajo izobraževanje za vse, bi na področju izobraževanja lahko primerjali z iskanjem svetega grala. Članek želi osvetliti pot do tega svetega grala, kjer je formativno spremljanje gonilna sila, ki podpira boljše izobraževalne izkušnje za vse učence.

Abstract

Assessment for Learning and the Journey Towards Inclusion

The desire to develop assessment systems and practices that support the learning of every person rather than label, judge and categorise might be regarded as the educational equivalent of the search for the Holy Grail. This chapter seeks to contribute to the journey towards that Holy Grail where assessment is a force supporting enhanced educational experiences for all.