Pripravljenost otroka za šolo ali pripravljenost šole za otroka?

Izvleček V prvem delu prispevka predstavljamo sodoben pogled na pripravljenost otroka za šolo oz. pripravljenost za učenje, kot ga razlagajo…

Pripravljenost otrok za vstop v šolo: Vpliv starosti in drugih individualnih in okoljskih dejavnikov

Povzetek V prispevku obravnavamo novejša pojmovanja pripravljenosti otrok za šolo, ki izhajajo iz sociokulturnih pogledov na razvoj in učenje otrok….

Svetovalno delo v vrtcu kot podpora ustvarjanju čustveno varnega, socialno vključujočega in spoznavno spodbudnega okolja za otroke

https://doi.org/10.59132/ssd/2021/3/3-13 Povzetek V prispevku bomo svetovalno službo v vrtcu najprej umestili v širši teoretski okvir, zlasti na polje sociokulturnih teorij,…

Družinsko branje kot socialni kontekst za razvoj in učenje otrok

Family Reading as a Social Context for the Development and Learning of Children