Umetnost gostiteljstva v izobraževanju – spreminjanje miselnosti z metodami in praksami sodelovalnega učenja

https://doi.org/10.59132/viz/2020/4-5/16-30 Povzetek Tradicionalni okvir za zagotavljanje izobraževanja se nahaja na odločilni prelomnici. Učenje, ki temelji na delovanju možganov, poučevanje, ki…

Podstrukture metod sodelovalnega učenja v okviru umetnosti gostovanja, ki podpirajo razvoj veščin socialnega kapitala in socialno-čustvenih veščin v izobraževalnem okolju

https://doi.org/10.59132/viz/2020/4-5/8-15 Povzetek Vključevanje učencev v njihovo lastno učenje je ključno za zagotavljanje razvoja posameznikov, ki se bodo znali učiti in…