Jasno kot beli dan ali primeri obravnave frazemov pri pouku slovenščine v osnovni šoli

Izvleček Mladostniki pri sporazumevanju uporabljajo tudi frazeme. Po učnem načrtu jih v osnovni šoli obravnavamo v zadnjem triletju. V učbeniškem…