Razvijanje medkulturne občutljivosti učencev

Povzetek Slovenska šola postaja vse bolj večkulturna. Učitelji so zato postavljeni pred nove vzgojne izzive, vezane predvsem na razvijanje sprejemajoče,…