Razvoj trajnostnega vodenja v izobraževanju z metodo bralnega kluba

https://doi.org/10.59132/vviz/2022/2/30-49 Povzetek Članek osvetljuje izhodišča in primer trajnostnega vodenja v izobraževanju in vzgoji, ki kliče k reševanju problematike sodelovanja deležnikov…