Biblioterapija v šolski knjižnici s pomočjo Andersenovih pravljic

Izvleček Avtorica obravnava biblioterapijo v šolski knjižnici Dvojezične osnovne šole I Lendava, ki jo izvaja v okviru bibliopedagoških ur. Biblioterapija…