Integriteta v kontekstu šole

https://doi.org/10.59132/vviz/2023/55/100-109 Povzetek V šoli se vključuje tako komponento vzgojne predanosti kot tudi vzgojno komponento (Jelić idr. 2021; Meyer 2002). Šola…