Povezava med osipom dijakov in kakovostjo učnega procesa

https://doi.org/10.59132/viz/2018/5/14-19 Povzetek V prispevku preučujemo prostor za preprečevanje osipa v okviru vprašanja kakovosti učnega procesa. Predpostavka je: kolikor je učni…