Pomen vključevanja migracijske tematike in vsebin medkulturne vzgoje v vse učne predmete

https://doi.org/10.59132/geo/2016/2-3/16-23 Povzetek V članku je uvodoma na kratko predstavljen pomen vključevanja migracijske tematike ter vsebin medkulturne vzgoje in izobraževanja v…