Odnos do naravoslovja – aktualni izzivi razvijanja naravoslovne pismenosti

https://doi.org/10.59132/viz/2023/4-5/22-29 Izvleček Zavedanje o pomenu razvoja naravoslovne pismenosti kot enega od elementov globalnega izobraževanja je v projektu NA-MA POTI povezalo…