Indijanski rezervat kot prispodoba začetnega izobraževanja učiteljev angleškega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Povzetek Namen pričujočega prispevka je na kratko prikazati glavne značilnosti začetnega izobraževanja učiteljev angleščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani…