Učna okolja kulturno-umetnostne vzgoje v vrtcih in šolah

https://doi.org/10.59132/viz/2022/1-2/24-29 Povzetek Zagotavljanje priložnosti za razvoj in učenje je v veliki meri pogojeno z ustreznostjo učnega okolja. V prispevku opredeljujemo…