Slovenski turnir mladih fizikov

Izvleček Članek opisuje zgodovino tekmovanja Slovenski turnir mladih fizikov (angl. Slovenian Young Physicists‘ Tournament – SiYPT) vse od njegovih začetkov…