Pogled učiteljev na pomen integracije umetnosti na različnih področjih delovanja učencev in dijakov

https://doi.org/10.59132/viz/2022/1-2/32-37 Povzetek V prispevku predstavljamo rezultate raziskave, v kateri smo ugotavljali, kakšen pomen učitelji pripisujejo vključevanju umetniških dejavnosti za različna…

Učenje z umetniškimi praksami na daljavo – od ekrana v svoje telo, čustva in ustvarjalnost

https://doi.org/10.59132/viz/2022/1-2/50-58 Povzetek V prispevku predstavimo primer inovativnega učnega okolja, ki je v poučevanje na daljavo vneslo aktiven, izkustven in utelešen…