Pravopis 8.0 – smernice in predlogi rešitev

Izvleček V prispevku so predstavljene okoliščine nastajanja normativnih priročnikov, med katere na Slovenskem uvrščamo tudi pravopis, in spremembe pogledov na…