Pravopis 8.0 – smernice in predlogi rešitev

PDF članek

Izvleček

V prispevku so predstavljene okoliščine nastajanja normativnih priročnikov, med katere na Slovenskem uvrščamo tudi pravopis, in spremembe pogledov na kodificiranje v zadnjih desetletjih. Posebna pozornost je namenjena Pravopisu 8.0, predlogu novih pravopisnih pravil, katerega poglavja Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU od decembra 2019 objavlja na portalu Fran v obliki, primerni za javno razpravo.

Abstract

Orthography 8.0 – Guidelines and Solution Suggestions

The article describes the circumstances of creating normative manuals, including Slovenian Orthography, as well as the perspective shift s in the last decades regarding codification, with a special focus on Orthography 8.0, which includes suggestions for new orthography rules. Its chapters have been published since December 2019 by the Orthography Commission of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (SASA) and the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts on the Fran portal in a form appropriate for public debate.