Skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov – zakaj je to medsektorska odgovornost

Povzetek Duševno zdravje otrok in mladostnikov razvite družbe uvrščajo med prioritete in hkrati ugotavljajo, da so službe oziroma storitve nezadostne…

Podjetnost v naravoslovju

Povzetek V prispevku predstavimo možne pristope za razvoj kompetenc podjetnosti pri pouku naravoslovnih predmetov, pri čemer se osredotočimo na razvoj…

Terensko delo pri pouku fizike

Izvleček V prispevku predstavimo prednosti in pomanjkljivosti terenskega dela, ki se trenutno v šolah manj izvaja. Podrobneje predstavimo možnost izvedbe…