Učeča se skupnost: razumevanje koncepta in njegovih pasti

https://doi.org/10.59132/vviz/2018/3/31-46 Povzetek Koncept učeče se skupnosti postaja predmet implementacije v šolskem prostoru, kar je glede na družbeno vlogo vzgojno-izobraževalnih zavodov…