Učenje rezilientnosti s pomočjo navdihujočih zgodb

Izvleček Rezilientnost predstavlja sklop kompetenc, ki jih pridobivamo kot rezultat notranjih in zunanjih moči (torej moči v posamezniku in v…