Učenje rezilientnosti s pomočjo navdihujočih zgodb

PDF članek

Izvleček

Rezilientnost predstavlja sklop kompetenc, ki jih pridobivamo kot rezultat notranjih in zunanjih moči (torej moči v posamezniku in v okolju). V tem članku poudarjamo bistveno komponento rezilientnosti – posameznik v neprijetnih, težkih okoliščinah življenja pridobi moč, da novonastale težave spremeni v novo rast in razvoj. Kot pristop, kako rezilientnost spodbujati, izpostavljamo pripovedovanje zgodb. Članek vsebuje tri primere zgodb, ki jih lahko prenesemo v vsakdanjo prakso učitelja, vzgojitelja, profesorja … Podajamo napotke, da je treba zgodbe smiselno izbirati glede na potrebe ciljne skupine, in jih z njimi reflektirati, da pridejo do uvida nauka.

Abstract

Learning Resilience Through Inspiring Stories

Resilience is a set of competencies acquired through internal and external strengths (i.e., strengths within the individual and the environment). This article emphasises the crucial aspect of resilience, i.e., the capacity of an individual to use unfavourable and challenging circumstances as opportunities for personal growth and development. It highlights storytelling as a method for building resilience by providing three examples of stories that can be used in daily practice by teachers or other educators. Narrative texts should be carefully selected and discussed to address the target audience successfully.