Spodbujanje starševske vpletenosti v otrokovo matematično izobraževanje

Izvleček Prispevek izpostavlja pomen vključevanja staršev v otrokovo matematično izobraževanje in predstavlja, kakšno je priznavanje pomembnosti vloge staršev v otrokovem…