Spodbujanje starševske vpletenosti v otrokovo matematično izobraževanje

PDF članek

Izvleček

Prispevek izpostavlja pomen vključevanja staršev v otrokovo matematično izobraževanje in predstavlja, kakšno je priznavanje pomembnosti vloge staršev v otrokovem izobraževanju in njeno spodbujanje v različnih državah po svetu. Predstavljnih je tudi nekaj primerov t. i. matematičnih programov za starše, ki so v tujini zaživeli kot pomembna podpora staršem, da bi lahko učinkovito spodbujali otrokov razvoj na matematičnem področju.

Abstract

Encouraging Parent Involvement in Child’s Mathematical Education

This paper highlights the importance of parents being involved in their child’s mathematical education and shows how the importance of the role of parents in a child’s education is acknowledged and encouraged in various countries around the world. It also presents a few examples of the so-called mathematical programmes for parents, which are becoming popular abroad as an important form of support for parents in effectively promoting the child’s development in mathematics.