Kognitivni in socialni vidiki učenja v luči kognitivne znanosti

https://doi.org/10.59132/viz/2023/6/26-30 Izvleček Kognitivna znanost je interdisciplinarna disciplina, ki preučuje, kako deluje naš um s pomočjo različnih metodoloških pristopov. Zaradi tega…