Kognitivni in socialni vidiki učenja v luči kognitivne znanosti


https://doi.org/10.59132/viz/2023/6/26-30

Izvleček

Kognitivna znanost je interdisciplinarna disciplina, ki preučuje, kako deluje naš um s pomočjo različnih metodoloških pristopov. Zaradi tega ni presenetljivo, da je kognitivna znanost nadvse relevantna tudi v pedagoškem kontekstu. Natančno poznavanje mehanizmov, ki se sprožajo med učenjem in poučevanjem, nam lahko zelo pomaga pri diagnosticiranju učnih izidov. V članku bomo predstavili nekaj pomembnih implikacij kognitivne znanosti za pedagoški kontekst: najprej bomo osvetlili najnovejša spoznanja v povezavi s kognitivnimi vidiki učenja in njihove pedagoške implikacije, nato pa bomo predstavili raziskave s področja socialnih vidikov učenja in njihove pedagoške implikacije.

Abstract

Cognitive and Social Aspects of Learning in Light of Cognitive Science

Cognitive science is an interdisciplinary field that studies how our minds work using various methodological approaches. It is, therefore, not surprising that cognitive science is also highly relevant in pedagogical contexts. A thorough understanding of the mechanisms activated during learning and teaching can be beneficial in assessing learning outcomes. This article addresses some relevant implications of cognitive science for teaching contexts. First, we discuss recent findings on the cognitive aspects of learning and their pedagogical implications, followed by present research on the social aspects of learning and their pedagogical implications.