Spremenjeni obrazi nasilja

The Altered Faces of Violence https://doi.org/10.59132/viz/2016/3-4/13-17

Migracije v Slovenijo iz (nekdanje) Jugoslavije po drugi svetovni vojni

https://doi.org/10.59132/geo/2016/2-3/44-50 Povzetek Članek predstavlja oris migracijskih tokov v Slovenijo po drugi svetovni vojni. Avtor razlaga spremembe v etnični strukturi prebivalstva…