Glasba kot eno od področij kulturno-umetnostne vzgoje in projekta SKUM

https://doi.org/10.59132/viz/2022/1-2/18-23 Povzetek Glasba v vseh časih in okoljih vključuje interakcije med ustvarjalci, poustvarjalci in poslušalci. Historično-analitični vpogled v zastopanost glasbe…