Miti in dejstva o beguncih in »begunski krizi«

https://doi.org/10.59132/geo/2018/3/26-34 Povzetek Begunci in migranti so v Evropi v zadnjem obdobju postali osrednje politično vprašanje. Slabo razumevanje problematike, ki pogosto…