Nekatera spoznanja o glasbenem razvoju učencev na razredni stopnji osnovne šole

Izvleček Prispevek obravnava glasbeni razvoj in prinaša pregled značilnosti glasbenega razvoja učencev, starih od 6 do 7 let in od…